S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Business Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Banking & Finance

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Entrepreneurship & Business

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Business Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Marketing & Sales

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Financial Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG International Trade

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Personnel Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Export/Import Doc.

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Supply Chain Logistics

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

PG Hospital Administration

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Banking & Finance

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Entrepreneurship & Business

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Financial Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. International HRM

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Human Resource Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Export/Import Documentation

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Sales Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Retail Trade Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. International Business

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Supply Chain Logistic

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Brand Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Cert. Foreign Management

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Diploma in Management Skills

S.I.M.P.L.E - Sample 1 for three columns

Diploma in Management Skills with Maths